Σελίδες

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018

Ένα ταξίδι τελείωσε .....κάποιο άλλο αρχίζει...
Το έργο μας "Πρόσφυγες .... υπάρχουν και διαφορετικά ταξίδια " τελείωσε με τη Ετικέτα Ποιότητας ....   Ευχαριστώ τους μικρούς μου μαθητές και συνοδοιπόρους , τους γονείς και τις συναδέλφους.!!