Σελίδες

Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Τα ζώα των πάγων (kidspiration)Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εννοιολογικής χαρτογράφησης δημιουργήσαμε μια δραστηριότητα ανίχνευσης πρότερων γνώσεων των παιδιών σχετικά με τα ζώα των πάγων .  Ενισχύσαμε τη βιβλιοθήκη του λογισμικού με τις κατάλληλες εικόνες και ζητήσαμε από τα παιδιά να βρουν τα σωστά ζώα και να τα τοποθετήσουν μέσα στο πλαίσιο με τη διαδικασία drag and drop ( σύρε και άφησε).Στη συνέχεια , καλούμε τα παιδιά να γράψουν τα ονόματα των ζώων , συμβουλευόμενα τον πίνακα αναφοράς της τάξης.